/* */

DOMINIKA BARABAS

Dominika Barabas is a singer, composer, arranger and songwriter. She released three albums and her main asset is characteristic vocal, an original approach to music production and original, sometimes even cosmic, music videos. The singer has won countless awards at the biggest Polish festivals.

FACEBOOK

YOUTUBE

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor Partner muzyczny
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Projekt współfinansowany
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Partnerzy: