/* */

Topics of panels announced!

16/03/2017

The conference part of Enea Spring Break takes place in Kino Pałacowe in CK Zamek.

The panels and workshops are Polish spoken. You can find topics of panels on the Polish version of the site: spring-break.pl/panele/

Enea Spring Break 2017 Aftermovie!

25/05/2017

Check out this year’s aftermovie:

Read more

Enea Spring Break schedule announced!

10/04/2017

This year’s schedule has been announced!

Read more

Daily schedule of the festival announced! MaJLo will perform at Enea Spring Break!

27/03/2017

MaJLo wil perform at Enea Spring Break! He will replace a band The Hove.

Read more
Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor Partner muzyczny
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Projekt współfinansowany
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Partnerzy: