/* */

100% RABBIT

100% Rabbit to poznański zespół grający alternatywny pop. W skład zespołu wchodzą: Małgola Gulczyńska (wokal, syntezator), Adam Sowiński (gitara). Inspirując się muzyką ostatniego stulecia tworzą hybrydę różnych gatunków oscylujących wokół muzyki pop.

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1