/* */

LUBUSTWO

„Lubustwo” Szymona Waliszewskiego, to muzyczne odbicie prozy mającej swoje źródło w nadodrzańskiej codzienności. Autorska narracja zestawiona z syntetycznymi aranżacjami, tworzy osobistą i zimną opowieść o ziemi niczyjej, gdzie zgubić się i odnaleźć oznacza to samo.

Na scenie, Szymonowi towarzyszy produkcyjnie Michał Puchała.

Muzycy współpracują ze sobą również w zespole Muchy.

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy: