/* */

EMIL BLEF

Emil Blef returns after 11 years. Polish rapper and member of band Flexxip (with Ten Typ Mes) just released new single called “Coney Island” which is first song promoting his debut solo album “Przesunięcia”.

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor tytularny: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy: