/* */

ÆDM

Jego podejście do grania elektroniki różni się od standardowej koncepcji DJ setów. Wynika to przede wszystkim z selekcji pełnej kawałków o zróżnicowanej rytmice i dynamice. Momenty ciszy przeplatane są z agresywnymi brzmieniami. Wytrąca słuchaczy z klubowej strefy komforty, niejako zmuszając do aktywnego słuchania

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor tytularny: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: