/* */

BLAK

Za projektem stoi Piotr Blak, muzyk Sorry Boys. Występ na Enea Spring Break 2016 będzie dla niego premierowym.

FACEBOOK

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: