/* */

DI.ARIA

A co jeśli faktycznie możemy mówić jednym językiem i rozumieć się bez słów?

Projekt Di.Aria stał się przedmiotem badań psychologicznych, które popierają w sposób naukowy tezę głoszącą, że „Muzyka jest transgatunkowym Językiem“ .

Muzyka projektu została stworzona przez dorastającą w zachodnich lasach Hanię Piosik (Lost Education/LADO ABC, JOY POP), jako opowieść pełna dźwięków przestrzeni miejskiej i naturalnych odruchów Ziemi, które kompozytorka ubrała we współczesny frak wtyczek  i przesterów, co scala się w osobliwy Język, za pomocą którego Di.Aria prowadzi z publicznością dialog o wzruszającym pięknie i mrocznych zakamarkach życia.

Obecnie przebywa w Izraelu, gdzie rozmawia z papugami .

W tym roku wystąpi też m.in. na międzynarodowym GARBICZ FESTIVAL i otworzy kilkanaście plenerowych festiwali w Polsce i poza jej granicami.

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: