/* */

Georgia On The Moon

Trio, dla którego stwierdzenie „jesteś z księżyca” jest komplementem. Tłem dla ciepłego wokalu jest tu nietypowe połączenie wiolonczeli z gitarą elektryczną. Zespół udowadnia, że melancholijnie nie znaczy smutno, i że amatorsko nie znaczy byle jak.

FACEBOOK

YOUTUBE

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8