/* */

Georgia On The Moon

Trio, dla którego stwierdzenie „jesteś z księżyca” jest komplementem. Tłem dla ciepłego wokalu jest tu nietypowe połączenie wiolonczeli z gitarą elektryczną. Zespół udowadnia, że melancholijnie nie znaczy smutno, i że amatorsko nie znaczy byle jak.

FACEBOOK

YOUTUBE

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: