/* */

JAQ MERNER

Jaq Merner (Jakub Goleniewski) to wrocławski wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista i aktywista. Członek zespołów Kroki oraz Giss. Ze swoimi projektami grał na najważniejszych polskich festiwalach, takich jak Opener Festival czy Tauron Nowa Muzyka, a także był nominowany do Fryderyka w dwóch kategoriach. W 2019 roku założył wytwórnię Dig a Pony Records, aby móc jeszcze bardziej rozszerzać działalność artystyczną i mieć bezpośredni wpływ na kształt i kierunek swojej twórczości. Sam ucieka od skupiania muzycznych zainteresowań na konkretnym gatunku, stawia natomiast na relacje łączące ludzi oraz ich sztukę.

Występ w ramach Wrocław takeover! regime brigade & Dig a Pony Records showcase.

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor tytularny: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: