/* */

HALO

Zielonogórskie HALO po wielu latach działalności jego muzyków w różnych formacjach przybrał swój obecny kształt w połowie 2016 roku. Członkowie HALO skupiają się nie na eksponowaniu siebie jako oddzielnych solistów, ale na tworzeniu i wyrażaniu zespołowej energii zawartej w muzyce, bez zbędnej otoczki – po prostu grają i co najważniejsze, bawią się wyśmienicie dzięki energetycznemu ładunkowi muzyki. Dla muzyków tego kolektywu najważniejszy jest emocjonalny przekaz i przepływ muzycznego prądu.

Jeśli zaś chodzi o sam album, nie udało się dotąd przylepić jednoznacznej etykiety na
coś, co jest wypadkową pasji, doświadczeń i poszukiwań muzyków, oblanych paliwem
rockowej energii oraz podpalonych wyrafinowanym gustem producenta, który był
niewidocznym nawigatorem w podróży do niezliczonych światów dźwięku. To co wyszło spod piór, strun, bębnów i studyjnej maszynerii można jednak określić jako nowoczesny rock z elementami organicznej elektroniki.
Teksty HALO są sceptyczne co do kierunku w jakim świat zmierza i umiarkowanie
pozytywne jeśli chodzi o to, co można z tym zrobić. Są próbą znalezienia dystansu,
relatywizacji, odsiania tego co ważne od tego, co nieistotne.
Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: