/* */

Shivers & Shakes

Ich brzmienie zrodziło się z sesji improwizacyjnych wśród opuszczonych budynków i lasów. Industrialne partie syntezatora przeplatają się tu z dzikim brzmieniem gitary elektrycznej, a wszystko ubarwione jest etnicznymi dźwiękami gitary akustycznej oraz dwoma folkowymi wokalami. Ambient pojawia się tu tylko po to, by zaraz dać się porwać bezkompromisowemu minimalizmowi. To muzyka surowa i podniosła. Cementowe pieśni, zwiastun nadchodzącej burzy.

FACEBOOK

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: