/* */

Tides From Nebula

Grupa powstała w 2008 roku, a debiutowała rok później krążkiem “Aura”, świetnie przyjętym przez krytyków i publiczność. W błyskawicznym tempie Tides From Nebula uznani zostali za jeden z najważniejszych polskich zespołów post-rockowych, a ich potencjał dostrzeżono także poza granicami kraju. W 2013 roku wydali swój ostatni album – „Eternal Movement”.

www.tidesfromnebula.com

www.facebook.com/tidesfromnebulaofficial

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: