/* */

VYSPA

Vyspa – ich tożsamość identyfikują przestrzenne brzmienia synthów, gitary naładowane pogłosami, energetyczne refreny, ale i ogromny ładunek emocjonalny zawarty w piosenkach. Vyspa stara się wyciągać i łączyć na swój własny sposób wszystkie składowe tego, co ich zdaniem, jest najpiękniejsze w muzyce.

FACEBOOK
YOUTUBE

Organizator: Współorganizatorzy: Sponsor:
Dofinansowano ze środków
budżetu miasta
Partnerzy:
Patroni medialni: